Uitleg SKG Keurmerk. - 5 Star sleutelservice
SKG

SKG oftewel Stichting Kwaliteit Gevelbouw is de uitgever van het SKG certificaat. Zij is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

De Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) of SKG-IKOB (link) houdt zich bezig met deskundig en onafhankelijk certificeren, keuren en testen van industriële producten. Dit is alles wat met hang & sluitwerk te maken heeft: sloten, cilinders, beslag, deuren, kozijnen en meer. De SKG certificatie is van belang voor slotenmakers omdat het enigszins een indicatie geeft van de kwaliteit van hang & sluitwerk.

Het SKG certificaat is niet zaligmakend — er is een constante strijd tussen inbrekers en fabrikanten wiens producten aan steeds hogere specificaties moeten voldoen. Inbrekers hebben het voordeel dat bij iedere nieuwe ontwikkeling weer nieuw gereedschap op de markt komt waarmee iedere veiligheidsmaatregel weer teniet wordt gedaan.

Wanneer we het hebben over de ‘braakwerendheid’ van een product, hebben we het veelal over de inbraak vertragende of ontmoedigende werking die het heeft, niet over de 100% preventieve werking ervan.

Wanneer hang en sluitwerk daadwerkelijk heeft bewezen inbraakwerend te zijn, kan de SKG certificering worden aangebracht met een onuitwisbaar SKG huisje met een aantal sterren. Met een SKG keurmerk laat je zien dat het hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm NEN 5089 voor duurzaamheid en sterkte. Deze certificatie houdt tevens in dat de kwaliteit volgens steekproeven wordt geborgd.

Wanneer een product voldoet krijgt dit product een classificatie in een aantal sterren. Het aantal sterren geeft de inbraakwerendheid van het product aan. Er zijn drie verschillende classificaties:

1 Ster      : Standaard inbraak werend

2 Sterren   : Zwaar inbraak werend

3 Sterren   : Extra zwaar inbraak werend

SKG Certificaat Slotenmaker Den Haag

Het keurmerk wordt gevoerd door de producenten van hang- en sluitwerk op de gekeurde producten. Het keurmerk is eigendom van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw. Dit is een onafhankelijke organisatie die een geschillencommissie en een klachtenprocedure hanteert.

5 Star sleutelservice adviseert plaatsing van hang- en sluitwerk wat minimaal SKG** gekeurd is.

Een goed beveiligde woning begint met goed hang- en sluitwerk. Betrouwbare sloten herkent u aan het SKG keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend als hang- en sluitwerk aan de technische eisen van het certificering systeem voldoet. Wanneer u sloten met drie sterren aanschaft, bent u verzekerd dat inbrekers redelijk veel tijd nodig hebben om een slot te openen.

https://www.skgikob.nl/