fbpx
5 Star logo

Disclaimer & Privacy statement

Dit is de Privacy Statement van 5 Star sleutelservice In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we via onze website van u verkrijgen. 5 Star sleutelservice voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Privacy statement
5 Star sleutelservice vindt uw privacy belangrijk en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om dit te bereiken zijn we continue op zoek naar manieren om de dienstverlening te optimaliseren en zo passend mogelijk te maken aan uw wensen en behoeften. Hierbij verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de AVG. Dit privacy statement is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op onze website en/of via onze diensten.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Gegevens die u ons aanlevert.
  • Gegevens die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten.


Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Het bezoeken van onze website:

  • Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. We verwerken hiervoor het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
  • Op onze website kunt u een contactformulier invullen om bijvoorbeeld meer informatie te krijgen over een dienst die wij bieden. Wij verwerken de gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze worden niet met derden gedeeld tenzij nodig voor het uitvoeren van de opdracht.

Het aangaan van een overeenkomst met ons:

  • We verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met u te houden over het verleende dienst.
  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • De afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan.
  • Opslag van klantgegevens in onze databank
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Uw hebt recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 5 Star sleutelservice reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Delen met anderen
5 Star sleutelservice verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen via de website of door te mailen naar info@5starsleutelservice.nl.

Scroll naar boven
Scroll naar top